Strona główna > Dendrologia - biuro Geocentra Kraków

Dendrologia - biuro Geocentra Kraków

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje, analizy, ekspertyzy i opinie związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Są to samodzielne opracowania, jak również części większych dokumentacji.

W ramach badań oraz inwentaryzacji dendrologicznych świadczymy następujące usługi:

  • wstępne oczyszczenie terenu z podrostów i samosiewów w wieku do lat 5
  • określanie gatunków drzew i krzewów;
  • pomiar, określanie wieku i stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew
  • wyliczanie opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów, oraz usuwanie trawników i kwietników
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej
  • pozyskiwanie w imieniu inwestora decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów, lub ich redukcję bądź przesadzanie
  • wskazanie drzew do usunięcia bez naliczania opłat oraz kwalifikujących się do przesadzenia

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone