Strona główna > Lokalizowanie podziemnego uzbrojenia terenu

Lokalizowanie podziemnego uzbrojenia terenu

Podziemne uzbrojenie terenu - jest to wyposażenie terenu w urządzenia podziemne wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, specjalnego przeznaczenia wraz z elementami naziemnymi wymienionych urządzeń.   Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu ma na celu wykrycie i zlokalizowanie zasypanych przewodów uzbrojenia podziemnego,   pomiary tych przewodów w terenie,  opracowanie wyników pomiarów i dokumentacji geodezyjnej, a następnie wprowadzenie wyników inwentaryzacji na mapę zasadniczą oraz na mapę przeglądową uzbrojenia terenu.  

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone