Strona główna > Zakup materiałów z Państwowego zasobu geodezyjnego

Zakup materiałów z Państwowego zasobu geodezyjnego

Z upoważnienia naszych klientów składamy zamówienia na zakup materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Nabywamy przede wszystkim mapy do celów opiniodawczych, mapy ewidencji gruntów, mapy topograficzne, wypisy i wyrysy dla działek, wypisy z rejestru gruntów, wykazy właścicieli itp. Warunkiem dokonania zakupu jest zgodność z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone