Strona główna > Badanie pionowości

Badanie pionowości

W ramach pomiarów inwentaryzacyjno-kontrolnych przeprowadza się badanie pionowości obiektów oraz monitoring przemieszczeń. Badanie pionowości polega na wyznaczeniu różnic w położeniu rzeczywistym punktów danego obiektu w stosunku do ich położenia przewidzianego w projekcie. Badaniu pionowości podlegają m.in. maszty, wieże, kominy, budynki. Po stwierdzeniu odstępstw od pionowego położenia obiektu, należy wykonać dodatkowe pomiary mające na celu określenie przemieszczeń czyli zmiany położenia punktów badanego obiektu w czasie. Przemieszczenia monitoruje się w płaszczyźnie poziomej i pionowej (tzw. osiadanie). Głównymi przyczynami wywołującymi przemieszczenia są m.in. głębokie wykopy ziemne, wznoszenie budynków w bliskim sąsiedztwie już istniejących obiektów.

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone