Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/rafalgeo/domains/geocentra.pl/public_html/header.php on line 224
Inwentaryzacja powykonawcza
Strona główna > Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu podlegają inwentaryzacji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze sieci lub obiektu budowlanego w celu aktualizacji zmian. Wyniki pomiaru naniesione zostają na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do ewidencji gruntów i budynków . Operat sporządzony przez geodetę przekazywany jest do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po kontroli i przyjęciu do zasobu geodezyjnego – do kierownika budowy przekazywana jest mapa poinwentaryzacyjna opatrzona stosownymi klauzulami i pieczęciami urzędu.

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone