Strona główna > Uzgodnienia projektowe ZUDP

Uzgodnienia projektowe ZUDP

Uzgodnieniu w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej podlega lokalizacja sieci uzbrojenia terenu m.in. nadziemne, naziemne i podziemne przewody (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne).Uzgodnieniu podlegają nowe przyłącza oraz przebudowa istniejących.

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone