Strona główna > Mapa inwentaryzacji - Geocentra

Mapa inwentaryzacji - Geocentra

Mapa inwentaryzacji – niezbędna  aby zgłosić budynek do użytkowania. Wykonywana przez geodetę po zakończeniu inwestycji/budowy. Nowo wybudowane budynki, elementy uzbrojenia podziemnego są mierzone i nanoszone na mapę inwentaryzacji powykonawczej. Na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych aktualizowana jest treść mapy zasadniczej, dane ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany sposobu użytkowania terenu. Przy inwentaryzacji powykonawczej przyłączy, sieci uzbrojenia terenu stwierdzana jest zgodność przebiegu z uzgodnieniem ZUDP.

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone