Strona główna > Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej – można ją otrzymać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

Może służyć jedynie do celów informacyjnych, administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych lub projektowych -  jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich szczegółów sytuacyjnych znajdujących się w terenie.  Stanowi źródłowe opracowanie kartograficzne do sporządzania map pochodnych i innych wielkoskalowych map tematycznych.

Przydatna np.: gdy chcemy nadać numer porządkowy dla nieruchomości/budynku. 

Oferty Specjalne

Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone