Strona główna > Podziały nieruchomości Kraków

Podziały nieruchomości Kraków

Fizyczny podział geodezyjny określonej działki gruntowej polega na ewidencyjnym wyodrębnieniu przynajmniej dwóch lub większej ilości działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela, aby w przyszłości , po ich prawnym zbyciu osobie trzeciej, mogły stanowić odrębne nieruchomości gruntowe. Podziałowi geodezyjnemu podlegają nieruchomości gruntowe i budynki.

Wstępny projekt podziału można sporządzić po zbadaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sprawdzeniu dopuszczalnej minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, minimalnej szerokości frontu działki i minimalnej szerokości drogi dojazdowej do nowo wydzielonej działki. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieją inne możliwości podziału działki między innymi wydzielenie działki budowlanej, wydzielenie działki rolnej o powierzchni większej niż 30arów  itp.

Niezbędnymi dokumentami do sporządzenia wstępnego projektu podziału działki są: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 2 miesiące) i aktualny odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 2 miesiąc).

Oferty Specjalne

 • 3617d76f6e81ea55930bd1782370c81b.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Kraków Podgórze
  Powierzchnia 8500.00 m2
  Cena 5.757.000 pln
  58a55689e07a8bc036fe76f3bee9fef8.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Kraków
  Powierzchnia 76.70 m2
  Cena 1.280.000 pln
  c8fd40fbe5d55be929c578f8706c86c3.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 86.00 m2
  Cena 380.000 pln
  eea02f1d80a86b528bfc08a3d83e2236.jpg
  Rodzaj Mieszkania / do wynajęcia
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 240.00 m2
  Cena 4.900 pln
 • 1c487e1bd7cc4949e8e36bc92e474a9b.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Tomaszowice
  Powierzchnia 2700.00 m2
  Cena 675.000 pln
  07b431de51ff2a6123b6274b75d3907f.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 64.00 m2
  Cena 330.000 pln
  d95348f4c6b438be8468616a44533e75.jpg
  Rodzaj Mieszkania / sprzedaż
  Lokalizacja Modlniczka
  Powierzchnia 64.00 m2
  Cena 350.000 pln
  3fd8ff9d2395525808936e73ed1920c8.jpg
  Rodzaj Domy / sprzedaż
  Lokalizacja Modlnica
  Powierzchnia 602.00 m2
  Cena 2.500.000 pln
 • 21520a4f2f0234f7e5e3436e5846958d.jpg
  Rodzaj Działki / sprzedaż
  Lokalizacja Brzezie
  Powierzchnia 1989.00 m2
  Cena 440.000 pln
Copyright ©  GEOCENTRA 2014 - wszystkie prawa zastrzeżone